Zavarivanje čelika i aluminija

Zavarivanje je proces spajanja materijala, najčešće metala, uzrokovano lokalnim taljenjem, s ili bez dodatka punila. Zavarivanje je najstariji proces spajanja metala i kao takav ima iznimno važno značenje u mnogim granama industrije.

TEP - Tvornice elektrotehničkih proizvoda d.o.o. klijentima nude uslugu zavarivanja čeličnih i aluminijskih dijelova, metodama zavarivanja koje odgovaraju namjeni.

Molimo Vas da nas kontaktirate za informacije o kapacitetima i metodama zavarivanja. Stojimo Vam na raspolaganju!