Utiskivanje, savijanje i probijanje limova

Utiskivanje, savijanje i probijanje limova je tip obrade metala koji se izvodi na prešama koje imaju zamašnjak ekscentrično, a pomoću odgovarajućih alata.

Ova metoda obrade metala ima primjenu u velikom broju grana industrije i koristi se gdje god je potrebno osigurati učinkovitu proizvodnju velikog volumena i preciznosti izrade, za obratke malih i srednjih dimenzija.

Najveću primjenu imaju u industriji obrade čelika, proizvodnje strojeva, motora i turbina te za masovnu proizvodnju montažnih komponenti za proizvode.

TEP - Tvornice elektrotehničkih proizvoda d.o.o. na svojim proizvodnim linijama s ekscentričnim prešama klijentima mogu osigurati proizvodnju bilo kojeg volumena.

Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.