Tokarenje

Tokarenje je postupak obrade metala skidanjem čestica kojim se proizvode obratci rotacijskih površina (valjkasti proizvodi). Izvodi se alatnim strojevima na tokarilicama, gdje obradak obavlja glavno gibanje, a alat posmično, pripremno i dostavno gibanje.

TEP - Tvornice elektrotehničkih proizvoda d.o.o. ima više od 60 godina iskustva rada u metaloprerađivačoj industriji, a posebno u primjeni tokarskih strojeva. TEP može izraditi bilo kakav tokarski proizvod, a metode tokarske obrade koje izvodimo su:

  • vanjska i unutarnja tokarenja
  • uzdužna tokarenja
  • stožasto tokarenje
  • profilno tokarenje
  • kopirno tokarenje
  • tokarenje navoja

Za više informacija o tokarenju proizvoda, kapacitetima i mogućnostima, molimo Vas da nas kontaktirate.