Savijanje na CNC-savijačicama

CNC savijanje je metoda izrade metalnih profila pomoću alata za savijanje na savijačicama.

Na CNC uređajima savijanje je automatizirano i osigurava veliku brzinu i točnost savijanja. Na ovaj način se mogu proizvesti dijelovi s jednakom preciznošću i efikasnošću kao što je to kod serijski proizvedenih dijelova.

TEP - Tvornice električnih proizvoda d.o.o. nudi usluge savijanja metalnih limova debljine od 0.5 mm do 4mm te duljine do 2400 mm u bilo kojem opsegu proizvodnje.

Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.