Plastificiranje metalnih dijelova

Plastifikacija metalnih dijelova je postupak u kojem se na dijelove elektrostatski nanose plastični (polimerni) prašci, koji se potom zapeku i čine neprekinuti plastični sloj.

Zbog principa rada, metoda je primjenjiva isključivo na dijelove od metala. U usporedbi s konvencionalnim bojanjem bojama na bazi otapala, plastifikacija daje puno čvršći i tvrđi sloj boje koji izvanedno štiti plastificirane dijelove.

Plastifikacija ima najrazličitije primjene u svim granama industrije, a koristi se za plastifikaciju kućanskih aparata i robe široke potrošnje, pa do dijelova industrijskih strojeva, automobila i zrakoplova.

TEP - Tvornice elektrotehničkih proizvoda d.o.o. raspolaže automatiziranom industrijskom linijom za plastifikaciju s protočnom peći i kapacitetom od 264 ovjesna mjesta.

U sklopu linije za plastifikaciju je pripremna linija za odmašćivanje i sušenje.

Za sve informacije u vezi usluge plastifikacije, molimo Vas da nas kontaktirate.