Duboko vučenje čeličnih i aluminijskih pozicija

Duboko vučenje je postupak strojne obrade metala, kod kojeg se obradak provlači kroz jednu ili više matrica u novi oblik, korištenjem posebnih alata.

Za duboko vučenje se rabe mekani metali kao što su aluminij, bakar, mjed, meki čelici i sl.

Metoda ima najveću primjenu u:

  • automobilskoj industriji
  • avioindustriji
  • proizvodnji vlakova i vagona
  • brodogradnji
  • industriji kućanskih aparata i posuđa
  • elektro- i elektroničkoj industriji
  • poljoprivrednoj i procesnoj tehnici

TEP - Tvornice električnih proizvoda d.o.o. industrijskim i drugim klijentima nudi usluge dubokog vučenja za potrebe proizvodnje dijelova raznih dubina i poprečnih presjeka, sa stožastim ili zakrivljenim stjenkama, cilindrične ili pravokutne geometrije.

Naše hidraulične preše za duboko vučenje smještene su u zasebnoj proizvodnoj liniji i mogu zadovoljiti bilo koji kapacitet proizvodnje. Za više informacija Vas molimo da nas kontaktirate.