Sistem RLL 24-28

Namjena

Ormarići RLL sistema namijenjeni su za ugradnju električnih aparata manjih dimenzija. Predviđeni su za nazidnu ugradnju.

Gornja i donja stranica ormara zatvorene su prirubnicama, što omogućuje jednostavno montiranje uvodnica kao i spajanje dva ili više ormara (iste širine) u stup.

Materijal izrade

Dekapirani čelični lim

Tehnički podaci

 • nazivni napon: 500 V
 • nazivna struja sabirnica: 200 A, 400 A, 630 A
 • udarna struja kratkog spoja: 30 kA
 • mehanička zaštita: IP 54 (HRN EN 60529)
 • električna zaštita: nulovanje, uzemljenje

Dijelovi ormara

 1. kućište
 2. vrata
 3. ploča temeljna
 4. prirubnica
 5. bravica
 6. nosač ormara