VICTOR LVR-09

Namjena

Rasvjeta eksterijera i interijera, manjih sportskih objekata, pročelja.

Izvedba

Kućište reflektora i okvir sjenila su iz tlačno lijevane aluminijske legure. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u izvedbama, simetrični širokosnopni s oznakom SS, simetrični uskosnopni s oznakom SU , asimetrični s oznakom A i rotacionosimetrični s oznakom RG. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira je izrađena iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji i predspojnim napravama je s prednje strane reflektora odvrtanjem dva vijka na poklopcu.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cosφ>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 4mm2
  • Grlo žarulje: G12, Rx7s
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP65
  • Otpornost sjenila na udarac: IK08
  • Maksimalna površina izložena vjetru: 0,09 m2