SUPERNOVA LVR-12

Namjena

Rasvjeta eksterijera, sportskih objekata, parkirališta, cestovne infrastrukture, pročelja.

Izvedba

Bočne stranice reflektora i okvir sjenila su iz tlačno lijevane aluminijske legure, Plašt kućišta i poklopac predspojnih naprava su čelični. Odsijači su izrađeni iz visokoreflektivnog aluminijskog lima u tri izvedbe, simetrični širokosnopni s oznakom SS, simetrični uskosnopni s oznakom SU i asimetrični s oznakom A. Sjenilo je ravno kaljeno staklo. Lira i sistem fokusiranja su izrađeni iz čelika. Svi dijelovi kućišta su obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su na odvojivoj ploči. Pristup žarulji je s prednje strane reflektora bez upotrebe alata, a predspojnim napravama sa stražnje nakon odvrtanja četiri vijka na poklopcu.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorom za cos>0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 4mm2
  • Grlo žarulje: E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP56
  • Otpornost sjenila na udarac: IK08
  • Maksimalna površina izložena vjetru: 0.08m2 /0.18 m2