Ormarići OI-1 i OI-2

Opis ormarića

Sistem se sastoji od dvije osnovne veličine ormarića i to u omjeru 12, OI-1 dimenzija 280x280x175 i OI-2 dimenzija 280x560x175 mm.

Kućišta su siva RAL 7035 visine 100 mm, a poklopci sivi i prozirni visine 75 mm.

Bočni otvori

Na bočnim stranama kućišta predviđeni su otvori koji se koriste prema potrebi za kabelske uvodnice ili za sastavljanje u razdjelnice.

Broj otvora na ormariću OI-1 je 4, a na OI-2 je 6. Otvori se probijaju priručnim alatom (npr. čekićem, ubodnom pilom, ...), a mogu se zatvoriti prirubnicama.

Sastavni dijelovi

Ormarić se sastoji od:

  • kućišta
  • poklopca
  • prirubnica
  • temeljne ploče (lim če 2 mm POC)
  • vijka za zatvaranje pomoću
  • izvijača
  • ručno