Kontakt podatci

Opći kontakt podatci za TEP - Tvornice elektrotehničkih proizvoda:

Elektronička pošta

Telefonski kontakti

Ured direktora

  • +385 (0)49 201-201

Financije

  • +385 (0)49 201-204

Računovodstvo

  • +385 (0)49 201-250

Komercijala

  • +385 (0)49 201-227

Telefaks

  • +385 (0)49 658-364