Projektiranje energetski učinkovitih rasvjetnih rješenja

Danas, diljem svijeta, postoji veliko zanimanje za "zeleni" dizajn i rješenja pri izgradnji energetski učinkovitih objekata, s posebnim naglaskom na rasvjetna rješenja.

Procjenjeno je da se približno 15% ukupne energije koja se potroši u kućanstvima i oko 20% energije u komercijalnom sektoru troši na rasvjetu i rasvjetna rješenja.

Dodatno opterećenje, podjednako u privatnom i komercijalnom sektoru, su troškovi održavanja i zamjene dotrajalih komponenti rasvjetnih sustava.

Primjenom modernih tehnologija i u projektiranju i izradi rasvjetnih rješenja može se dramatično umanjiti negativan utjecaj zgrada i drugih objekata na okoliš. To se posebno odnosi na LED i druga visoko učinkovita rasvjetna rješenja s optimalno projektiranom distribucijom rasvjetnih tijela.

TEP ima dugogodišnje iskustvo u projektiranju izrazito učinkovitih rasvjetnih rješenja i kod najkompleksnijih aplikacija. Skala projekata koje smo u stanju realizirati počinje s jednostavnijim rješenjima za manje objekte i industrijske pogone, pa sve do projektiranja kompletnih rasvjetnih mreža gradova, prometnica, autocesta i tunela.