TPK-03

Namjena

Rasvjeta gradskih prometnica, trgova i javnih površina.

Izvedba

Kućište svjetiljke je iz lijevane aluminijske legure, zaslon i prsten sjenila su izrađeni iz optiskanog aluminijskog lima. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno izrađeno iz PMMA 30% opalno.

Svi metalni dijelovi kućišta su obojani. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Za pristup predspojnim napravama potrebno je odvrnuti tri vijka na kućištu, žarulja je dostupna kroz otvor na dnu sjenila.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem.

Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 2.5mm2
  • Grlo žarulje: E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP23
  • Otpornost sjenila na udarac: IK04
  • Maksimalna površina izložena vjetru: 0.32m2