TIVOLI KN-133, TIVOLI KN-143, TIVOLI KN-163

Namjena

rasvjeta sporednih gradskih i prigradskih prometnica, parkova i parkirališta.

Izvedba

Kućište svjetiljke izrađeno je iz optiskanog aluminijskog lima sa podnožjem iz lijevanog aluminija, obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha.

Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Sjenilo je polimerno izrađeno iz PP, 30% opalno. Za pristup žarulji i predspojnim napravama potrebno je odvrnuti pričvrsni vijak na vrhu kućišta.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 4mm2
  • Grlo žarulje: E27, E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP54
  • Otpornost sjenila na udarac: IK06
  • Maksimalna površina izložena vjetru: KN-133 0.30m2 , KN-143 i KN-163 0.20m2