GAMALUX LVC-06

Namjena

rasvjeta prigradskih i sporednih prometnica, parkirališta, tvorničkih krugova.

Izvedba

Kućište i poklopac su izrađeni iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji je bez upotrebe alata, za pristup predspojnim napravama treba otpustiti sigurnosni vijak.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 2.5mm2
  • Grlo žarulje: E27, E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP23
  • Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
  • Maksimalna površina izložena vjetru: 0.1m2