GAMALUX LVC-06 V, GAMALUX LVC-16 V

Namjena

rasvjeta gradskih, prigradskih i sporednih prometnica.

Izvedba

Kućište i poklopac su izrađeni iz lijevane aluminijske legure i obojani postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji i predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je prolazno, izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 4mm2 , 2.5mm2
  • Grlo žarulje: E27, E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54, prostor predspojnih naprava IP33
  • Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
  • Maksimalna površina izložena vjetru: LVC-06 V 0.11m2 , LVC-16 V 0.15m2