GAMALUX LVC-06 E

Namjena

Rasvjeta prigradskih i sporednih prometnica, parkirališta, tvorničkih krugova.

Izvedba

Nosač je izrađen iz anodno zaštićenog aluminijskog lima, poklopac i donja maska su izrađeni iz injekcijski prešanog plastomera. Predspojne naprave su smještene na nosač. Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je polimerno, izrađeno iz PC ili PMMA. Pristup žarulji i predspojnim napravama je bez upotrebe alata.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem za izvore na izboj, izvedba sa fluokompaktnom žaruljom 36 W ima odgovarajući starter. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom. Izvedbe sa dvije snage su opremljene EM prigušnicom sa dva otcjepa i preklopnikom snage.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 2.5mm2
  • Grlo žarulje: E27, E40
  • Klasa električne zaštite: I
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: optički dio IP54,
  • prostor predspojnih naprava IP23
  • Otpornost sjenila na udarac: PC IK10, PMMA IK06
  • Maksimalna površina izložena vjetru: 0.09m2