EVOLUTA

Namjena

rasvjeta trgova, parkova i šetališta.

Izvedba

Svjetiljka je dostupna u tri izvedbe: EVOLUTA, EVOLUTA C, sa ukrasnim zaslonom, i viseća verzija EVOLUTA R. Kućište svjetiljke je izrađeno iz tlačno lijevane aluminijske legure i obojano postupkom elektrostatskog nanošenja poliesterskog praha. Predspojne naprave su smještene na odvojivu ploču, Odsijač je izrađen iz anodno zaštićenog, elektropoliranog duboko vučenog aluminijskog lima. Sjenilo je iz PMMA. Pristup žarulji i predspojnim napravama kao i zamjena predspojnog bloka je bez upotrebe alata.

Električna svojstva

Blok predspojnih naprava je izveden sa elektromagnetskom prigušnicom, kompenzacijskim kondenzatorima za cos >0.85 i superpozicijskim propaljivačem. Ožičenje je izvedeno bakrenim vodičima sa silikonskom izolacijom.

  • Nazivni napon i frekvencija: 230 V, 50 Hz
  • Priključne stezaljke: 4mm2
  • Grlo žarulje: E27, E40
  • Klasa električne zaštite: II
  • Zaštita od prodora čvrstih tijela i vode: IP66
  • Otpornost sjenila na udarac: IK06
  • Maksimalna bočna površina izložena vjetru: 0.19 m2